Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ADFIAP’IN 34. GENEL KURULU 22 ÜLKEDEN FİNANS ÇEVRELERİNİ GİRNE’DE BULUŞTURDU
21 Nisan 2011 Perşembe Saat 15:38

ADFIAP’IN 34. GENEL KURULU 22 ÜLKEDEN FİNANS ÇEVRELERİNİ GİRNE’DE BULUŞTURDU

Asya Pasifik Bölgesi Kalkınma Finans Enstitüleri Birliği’nin (ADFIAP) Genel Kurulu Acapulco Otel’de dün başladı. 22 ülkeden finans çevrelerini KKTC’de buluşturan genel kurulun resmi açılışı ise Başbakan İrsen Küçük ve ilgili baka

KÜÇÜK: “YATIRIM İKLİMİ DAHA DA İYİLEŞTİRİLECEK…ÖZEL SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNCELİKLİ HEDEF”

ATUN: “EKONOMİDE GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞME PLANLI PROJENİN ÜRÜNÜ”

TATAR: “KKTC’NİN TEMİZ BİR BANKA YAPISI VAR”

ATANER: “DOĞAYLA UYUMLU KALKINMANIN YOLU ZİHİNLERDE DEVRİM”

FONSEKA: “FİNANSSAL KALKINMA KURUMLARI, İYİ VE KÖTÜ ZAMANLARDA ETKİLİ BİRER POLİTİKA VE PROGRAM ARACI OLDUKLARINI İSPATLAMIŞTIR”

Asya Pasifik Bölgesi Kalkınma Finans Enstitüleri Birliği’nin (ADFIAP) Genel Kurulu Acapulco Otel’de dün başladı. 22 ülkeden finans çevrelerini KKTC’de buluşturan genel kurulun resmi açılışı ise Başbakan İrsen Küçük ve ilgili bakanların da katılımıyla bugün yapıldı. “Küresel Konular ve Trendler : Milli Kalkınma Finans Kuruluşlarının Stratejik Rolü, Kaynakları ve İlişkileri” ana temasıyla yarın sona erecek genel kurul  kapsamında bir çok konferans, açık oturum ve sunum yapılacak.

KKTC Kalkınma Bankası’nın evsahipliğini yaptığı genel kurulun bugünkü resmi açılış törenine,  Başbakan İrsen Küçük yanında, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ADFIAP Başkanı Nihal Fonseka, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ahmet Ataner, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdür Vekili Metin Pehlivan, 22 ülkeden temsilciler ve finans uzmanları ile bankacılar katıldı.

BAŞBAKAN

Başbakan İrsen Küçük açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün karşı karşıya bırakıldığı izolasyonların herkes tarafından yakından bilindiğini ancak buna rağmen karamsar veya umutsuz olmadığını anlattı ve ADFIAP’ın Genel Kurulu toplantısını KKTC’de yapmasını örnek gösterdi.

ADFIAP gibi uluslararası örgütlerin KKTC’de bu tarz organizasyonlar düzenlemelerinin Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından teşvik edildiğini kaydeden Küçük, uluslararası toplantıların Kıbrıslı Türklerine izolasyonların kaldırılmasına ve ekonomik kalkınmaya  katkı yaptığını söyledi.

ÖZEL SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNCELİKLİ HEDEF

İrsen Küçük, bir ülkenin sürdürülebilir bir yapıya sahip olmasının özel sektörün desteklenmesi ile mümkün olabileceğini, hükümetin  özel sektörün güçlendirilmesini öncelikli hedef olarak belirlediğini, bu doğrultuda ciddi adımlar atmaya devam ettiğini kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi’nin  (KOBİGEM) KOBİ’ler için danışmanlık ve finansman olanaklarının kullanılması konusunda hizmet verdiğine ve bu birim tarafından hazırlanan KOBİ Strateji Belgesi’nin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığına  işaret eden Küçük, “Buna paralel olarak Rekabet Yasası’nın yürürlüğe konularak Rekabet Kurulu’nun oluşturulması, şirketlerin kuruluş aşamalarını kolaylaştıracak, denetimlerini şeffaflaştıracaktı” dedi.

YATIRIM İKLİMİ DAHA DA İYİLEŞTİRİLECEK

Öngörülen  çalışmaların ardından gönül rahatlığı ile KKTC’nin güvenli bir yatırım iklimi barındırdığını söyleyebileceğini kaydeden Küçük, “Çünkü, ülkemizde yapılan tüm yatırımlar, KKTC Anayasası ve hukukunun güvencesi altındadır ve hükümetimiz tarafından alınmakta olan yasal ve idari önlemlerin zaman kaybetmeden yürürlüğe konması ile birlikte ülkemizdeki yatırım iklimi daha da iyileştirilecektir” dedi
Küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan Kalkınma Bankası’nın ADFIAP gibi uluslararası bir örgüte üye olmasının farklı ülkelerdeki kalkınma bankalarının deneyimlerinden ve sahip oldukları iletişim ağlarından faydalanması açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Küçük, “Bu toplantılarda elde edilecek sonuçların ivedilikle hükümetin gündemine getirilmesini bekliyorum” dedi.

Başbakan irsen Küçük, ADFIAP Genel Kurulu’nun KKTC’de gerçekleştirilmemesi için birçok yanlış bilgilerin aktarıldığını ve karalayıcı propagandalar ile pek çok girişim yapıldığını da vurguladı. Küçük, tüm bu girişimlere rağmen bu toplantının gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan ADFIAP yetkili makamlarına ve KKTC Kalkınma Bankası’na teşekkür etti ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bankası’na gerek ikili olarak, gerekse uluslararası ortamlarda gösterdikleri destek ve çabalardan ötürü teşekkür etti.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, tüm dünyayı etkisi altında alan ekonomik kriz karşısında  tüm dünyada iyileşme yönünde hamleler yapıldığını, küresel büyümedeki yavaşlamanın azalan bir hızla devam edeceği kaydetti.

KKTC’de ise son iki yılda uygulanan mali disiplin sayesinde ekonominin dış şoklara karşı göreceli olarak dirençli hale getirilmeye çalışıldığını ifade eden Atun, küresel krizin derinliği ve KKTC’nin uluslararası sistemle bütünleşme düzeyi dikkate alındığında gelişmelerden etkilenmesinin doğal olduğunu kaydetti.

Küresel ekonomik krizden çıkma sürecinin halen zayıf ve kırılgan olduğunu ancak ülke ekonomisinde gözle görülür bir gelişme yaşandığını belirten Atun, “Son iki yıllık veriler ülkemiz ekonomisinde gözle görülür bir iyileşmenin sağlanmış olduğunu göstermektedir. Özellikle ihracatta yüzde 103 gibi gelişim rakamları, devlet vergi gelirlerindeki artış, para arzındaki büyüme farklı perspektiflerden ülkemiz ekonomisinin geliştiğini ve son iki yılda uygulanan sanayi gelişim politikalarının krizin etkisinden ayrışma sürecinin önemle sürdürüldüğünü göstermektedir. Ülkemizin şu anki performansı titizlikle hazırlanmış bir projenin ürünüdür” dedi.

Finansman imkanlarının artmasının hem reel sektörün güçlenmesi, hem de kamu maliyesinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasında önemli olduğunu belirten Atun, alınan tedbirlerle küresel krizin etkilerine karşı kırılganlığın azaltılmasının hedeflendiğini, önlemlerin her türlü muhtemel gelişme de dikkate alınarak tasarlandığını vurguladı.

BANKALARIN SÜRATLİ FİNANSMAN SAĞLAYABİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ

Yatırımcılara kaynak desteği vermenin ve teşvik etmenin ülkede katma değeri artırmanın en öncelikli misyonu olduğunu ifade eden Atun, ülkesel kalkınma programı dahilinde bankaların etkin, süratli ve verimli finansman sağlayabilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Sunat Atun, yatırımların sektörel ve teknolojik olarak desteklenmesinin finansmanda etkin ve hızlı değerlendirme süreçleri kullanılmasının ve girişimcilere kaynak ile teknik desteklerin sağlanmasının Kalkınma Bankası’nın öncelikleri arasında olması gerektiğini söyledi.

KKTC Kalkınma Bankası’nın diğer kalkınma bankalarından farklı olarak yurt dışı desteklerden faydalanamadığını vurgulayan Atun, “Her kalkınma örgütü gibi sürdürülebilir bir kalkınma bankacılığı yapılabilmesi için iç kaynaklardan olduğu kadar dış kaynaklara  da erişebilme imkanı olması son derece önemlidir” dedi.

Uluslararası toplumdan KKTC’nin uluslararası ekonomik sisteme sağlıklı entegrasyonun sağlanması sürecine etkin bir şekilde destek olmasını beklediklerini ifade eden Atun, “Dış kaynak kullanımımız Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile varolan işbirliği protokolleriyle mümkün olmaktadır. Bu protokoller dahilinde hem ekonomimizin daha da iyileşmesi, hem de mali destek sağlanması yönünde istikrarlı politikalar izlenmektedir. İki yıllık hükümet dönemimizde sağlanan mali destekle özellikle reel sektör, ihracat ve KOBİ’ler finansmanı ağırlıklı olarak desteklenmiştir ve desteklenmeye de devam edecektir” dedi.

Ekonomilerin iyileşmesinde izlenecek yol haritasının içte iyi planlanmış bir ekonomik sistemle birlikte, liberal ve tam entegrasyona imkan tanıyan ekonomik ve ticari ilişkileri gerektirdiğini  belirten Atun, ADFIAP Başkanı’na, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bankası’na ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

TATAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar da,  küçük bir ekonomiye sahip olan, uluslararası topluma entegre olmaya çalışan KKTC’nin gelişmiş finansal bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

KKTC’nin  tanınmadığını ve pek çok engelle karşılaştığını kaydeden Tatar, KKTC’nin temiz bir banka yapısı olduğunu söyledi.

Transferleri her zaman Merkez Bankası aracılığı ile gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, para transferinde çok hassas olduklarını kaydetti.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin uluslararası toplumun bir parçası olmayı hak eden bir halk olduğunu ve bunu başaracaklarını kaydetti.

ADFIAP BAŞKANI FONSEKA

ADFIAP Başkanı Nihal Fonseka ise, 2008’de tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin geride kaldığını, planlama yapmak için iyi bir  zaman olduğunu söyledi.

Son yaşanan küresel ekonomik krizde görüldüğü gibi, bir ülkede yaşanan ekonomik sorunların küresel boyut alabildiğini belirten Fonseka, “Küresel Konular ve Trendler : Milli Kalkınma Finans Kuruluşlarının Stratejik Rolü, Kaynakları ve İlişkileri” konusunun bu bakış açısıyla ana gündem seçildiğini söyledi.

“Kamu kuruluşu olan finanssal kalkınma kurumları, iyi ve de kötü zamanlarda etkili birer politika ve program aracı olduklarını ispatlamıştır” diyen Fonseka, finansal kalkınma kurumlarının krizlerde ekonomiyi yeniden canlandırılmasında önemli rol aldığını kaydetti.

Fonseka, yıllık genel kurulda, yeşil finans, kamu özel sektör ortaklığı, sürdürebilir kalkınma yolunda yürüyen finansal kalkınma kurumlarının gelecekteki stratejik rolünün ne olacağı gibi konuların ele alınacağını söyledi.

KÖSEOĞLU

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı  Ömer Aydın Köseoğlu da, toplantının Asya-Pasifik bölgesindeki kalkınmaya yeni bir kilometre taşı koyacağını, ADFIAP üyeleri arasında var olan diyalogu ve bilgi alışverişini daha da verimli hale getireceğini söyledi.

Dünya genelinde yaşanan doğal afetlerle daha da ağırlaşan mali krizin etkilerinin devam ettiğini kaydeden Köseoğlu, kalkınma finans kuruluşlarının öneminin, küresel finans krizinin ve ekonomik durgunluğun yaşandığı bu dönemde daha da belirginleştiğini söyledi.

Küresel krizi her ülkenin kendi koşulları çerçevesinde payına düşen şekilde yaşadığını belirten Köseoğlu,  “İşte tam bu noktada, Kalkınma Finans Kuruluşları yatırımcılara ve piyasaya gereken desteği sağlamıştır” dedi.

Kalkınma finans kuruluşlarının sadece finansal krizlerde değil, küresel bir diğer önemli sorun olan çevresel riskleri önlemede de büyük bir rol oynadığını vurgulayan Köseoğlu, çevresel risklerin üretimin yapısı ve ekonomik sermaye üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.

Köseoğlu, “Sera etkisi yaratan gaz emisyonunu azaltıcı önlemlerin yanı sıra, enerji verimliliğini artırmalı ve fosil kaynaklı enerji yerine yenilenebilir enerji kullanımına geçmeliyiz. Kalkınma finans kuruluşları bu noktada konuya müdahil olarak, aktif bir biçimde çevreye uyumlu ve duyarlı yatırımları desteklemelidir” dedi.

ADFIAP’ın çevreye duyarlı politika ve projelere verdiği destekle örnek teşkil ettiğini dile getiren Köseoğlu, “Bankamız da bu yönde karar almış ve çevreye duyarlı projelere öncelik vermeye başlamıştır. Bu bağlamda, Küresel Konular ve Trendler : Milli Kalkınma Finans Kuruluşlarının Stratejik Rolü, Kaynakları ve İlişkileri konulu bu toplantı zamanlaması çok uygun ve gerekli bir etkinliktir” dedi.

Köseoğlu, çevre tehditlerine karşı duyarlılığı artırma ve çevreye duyarlı “yeşil finansman” uygulamalarında öncü olmanın öncelikli hedefleri olduğunu ekledi.

ATANER

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ahmet Ataner de, 1998 yılından beri aktif üyesi oldukları ADFIAP’ın, dünya çapındaki faaliyetlerine bir gün KKTC’de de bir faaliyet gerçekleştirmeleri hayali ile katıldıklarını ve bugün bu hayalin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ekonomik büyüme ve zenginleşmenin insanoğluna gerçek refahı ve gerçek kalkınmayı getirmediğini, çoğu zaman ekonomik olarak büyürken doğal kaynakların ve geleceğin tüketilmesine sebep olunduğunu kaydeden Ataner, “Milli geliri artan pek çok ülke işsizlik, açlık, çocuk ölümleri ve çevre felaketleri gibi sorunları çözememenin çaresizliğini yaşamaktadır. Bu çaresizlik dünyayı doğru okuyamamaktan, bu nedenle de tehditleri doğru fırsatlara ve doğru yatırımlara yöneltip doğru bir kalkınma stratejisi belirleyememekten kaynaklanmaktadır” dedi.

Ataner, “Kaynakları tüketmeden ve doğa ile uyum içerisinde kalkınmayı sağlayarak refaha ulaşmanın en öncelikli koşulu, eski düşünce kalıplarımızı değiştirmek, zihinlerimizde devrim yapmaktır” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra ADFIAP Başkanı Nihal Fonseka Başbakan İrsen Küçük, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Köseoğlu ve Genel Müdürü Ahmet Ataner’e teşekkür plaketi sundu.

Konferans ve sunumlarla devam eden Genel Kurul, yarın sona erecek.

Bu haber toplam 13487 defa okunmuştur
ADFIAP’IN 34. GENEL KURULU 22 ÜLKEDEN FİNANS ÇEVRELERİNİ GİRNE’DE BULUŞTURDU Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
KIBRIS GÜNDEMİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans