Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Vatandaş Sağlık Hizmetinden memnun!
26 Mayıs 2011 Perşembe Saat 18:45

Vatandaş Sağlık Hizmetinden memnun!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin (KTTB) KADEM’e yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre, vatandaşın yüzde 76’sının, ülkedeki sağlık hizmetleriyle ilgili bir şikayeti yok.

Araştırmaya göre, sağlık sorunu yaşayan vatandaşların yüzde 10’u en az bir kez devlet hastanesine başvurmuş. Bu arada devlet hastanesinin sağlıktaki pazar payı yüzde 63, Güney Kıbrıs’taki hastanelerin ise yüzde 1.

KTTB Başkanı Dr. Suphi Hüdaoğlu, hanelerle ilgili yapılan çalışmada her hanenin devlet hastanesine ihtiyacı olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Hüdaoğlu, bunun da herkesin devlet hastanelerine ihtiyacı olduğunu gösterdiğini, bu yüzden devlet hastanelerinin yapılanmayla ilgili eksiklerinin hızla giderilmesi gerektiğini söyledi.

Hüdaoğlu, özellikle acil servislerde ciddi bir yük olduğunu kaydederek, bu sorunun hızlı bir şekilde çözümlenmesi gerektiğini ifade etti. Hekimlerin devlette tam gün çalışmak için makul bir talepleri bulunduğunu söyleyen Hüdaoğlu, hekim maaşının yaklaşık bir hakim maaşına denk olması gerektiğini söylediklerini, bunun da  İngiliz döneminde var olan bir uygulama olduğunu, bu oran olduğu dönemlerde önemli sorunlar çıkmadığını gördüklerini belirtti.

KTTB Başkanı Dr. Suphi Hüdaoğlu ve KADEM yöneticisi Muharrem Faiz, bugün, KTTB’de bir basın toplantısı düzenleyerek, birliğin, vatandaş ve hekimlerle sağlık sistemi konusunda yaptırdığı çalışmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Hüdaoğlu konuşmasının başında, son günlerde toplumdaki önemli sorunların bir yansıması olarak basına yönelik şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

Hüdaoğlu, KADEM araştırma şirketine topluma yönelik ve hekimlere yönelik iki ayrı anket gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki ay öncesine dayanan bu sonuçları önce bölge bölge hekimlerle paylaştıklarını ifade eden Hüdaoğlu, bunu artık basına açıklamaları gerektiğini ifade etti.

Dr. Suphi Hüdaoğlu, var olan şikayetlerin bilimsel ölçümlemesini yapabilmek için bu çalışmayı istediklerini kaydederek, araştırmada çok yol gösterici sonuçlar elde edildiğini ifade etti.

Hüdaoğlu, hekimlerin devletten aldıkları azaldıkça, dışarıda daha çok çalışarak bu açığı kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

Hüdaoğlu, devletin, hekimlere makul bir maaş vererek tam günü teşvik etmesi gerektiğini kaydederek, araştırmada hem hekimlerin hem de toplumun, ortak bir şekilde, sorunların çözümlenmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hüdaoğlu, devlet hastanesinden önemli oranda faydalanıldığını, özel klinik ve hastanelerden de faydalanıldığını gördüklerini, ancak Güney Kıbrıs’tan yüze 1 faydalanıldığının görüldüğünü, bu oranın bütün içinde önemli olmadığını, “ancak Güney Kıbrıs’a muhtaç olma konusunda toplumu rahatsız ettiğini” ifade etti.

Hüdaoğlu, Güney Kıbrıs hastanelerine gidişlerin daha çok onkolojiyle ilgili olduğunu kaydederek, KKTC’de kanserle ilgili bölümlerin donanımının hızla artırılarak eksikliklerin giderilmesini istedi.

MUHARREM FAİZ

Muharrem Faiz ise konuşmasında, KTTB’nin bu konuda kendileriyle büyük işbirliği yaptığını ifade ederek, bu sonuçların planlamalar açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Faiz, elde edilen sonuçların en çarpıcı yanının, sorunlar çözümlenmeye başladığında, çözümün birbirine bağlantılı olarak tamamlayıcı olumluluklar ortaya çıkarabileceğini kaydetti.

Vatandaşın muayene olmadan önce çok fazla beklediğini, muayene süresinin az olduğunu, ilaç bulmakta sorun yaşadığını söylediğini ifade eden Faiz, devlette çalışan hekimlerin ise tam gün çalışmadan yana bir tavır koyduklarını ancak bunun için daha makul bir ücret düzenlemesi talep ettiklerini ifade etti.

Faiz, tam gün kalındığında doktorların hastaya daha çok vakit ayırabileceğini, hastanın çok fazla beklemeyeceğini, doktorun hasta dosyasına daha çok angaje olabileceğini, farklı sorunların çözümlenmeye başladığında birbirini tamamlayıcı etkiler ortaya çıkacağını söyledi.

Faiz, çalışmanın birinci çarpıcı sonucunun bu olduğunu ikinci sonuç olarak da sosyo - ekonomik statü ile sağlık sorunlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Her şeyin tıplaştırılıp, tıp içinde çözümlenmeye çalışılmasıyla her şeyin çözümlenemeyeceğini kaydeden Faiz, sosyo - ekonomik önlemlerin de çok önemli olduğunu, nitekim hekimlerin nüfus planlaması yapılması gerektiğini birinci talep olarak dile getirdiklerini belirtti.

Faiz, sosyal planlamalarla sağlık planlamalarının birlikte düşünülmesi gerektiğini, en çarpıcı sonuçlardan birinin bu olduğunu ifade etti.

TANER SELÇUK

KTTB Akil Hekimler Grubu’ndan Dr. Taner Selçuk ise konuşmasında, çalışmanın önemini vurgulayarak, sorunları çözmek için reformun gerekli olduğunu, ama bunu kimin ne zaman yapacağının meçhul olduğunu, metodu bulmak gerektiğini söyledi.

Selçuk; toplanarak, beyin fırtınası şeklinde çalışma gerçekleştirip, sorunların çözümlerine ulaşmak gerektiğini söyledi.

HEKİMLERLE ANKET

Hekimlerle anketin hedef kitlesini Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyeleri oluşturdu. Araştırma sırasında 607 kişinin temas bilgilerine ulaşıldı ve anket toplam 307 hekimle gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçları, Kıbrıslı Türk hekimlerin, genel olarak sağlık kurumlarında sunulan hizmetleri ortanın üzerinde ve iyinin altında bir düzeyde tatmin edici bulduğunu ortaya koyuyor. Buradaki oranlar vatandaşlarla yapılan araştırmadaki sonuçlarla paralellik taşıyor.

Hekimlerin yüzde 52’si sağlık sisteminde çok köklü bir reform olmadan sorunların çözümlenemeyeceğini savunuyor. Hekimlerin yüzde 56’sı hekim haklarının, yüzde 45’i ise hasta haklarının kötüye gitmekte olduğunu düşünüyor.

Hekimlerin, bir sağlık reformunda başarı için en önemli gördüğü öğe ülkede bir nüfus sayımı (Yüzde 17.7) . İkinci öğeyse bir sağlık sigorta sistemine geçilmesi.

Koşullar dikkate alındığında hekimlerin yüzde 43’ü “tam gün” devlet hastanesinde çalışmayı, yüzde 28’i ise serbest çalışmayı ve bu arada devlete hizmet satmayı tercih ediyor.

Devlette çalışan hekimlerin yüzde 60’ı tam gün devlette çalışmayı tercih ediyor. Hekimlere devlet hastanesinde tam gün çalışmak için ne kadar ücretin uygun olacağı da soruldu. Buna göre ortalama aylık 7 bin 313 TL bir ücret ortaya çıktı.

Vatandaşlar gibi hekimlerin de yüzde 54'ü, sağlık hizmetlerinin reklamının yapılmasına karşı.

Araştırma sonuçları, hekimlerin büyük çoğunluğunun, zaman zaman kendi meslektaşları hakkında hastalarına aktardıkları eleştirileri hoş karşılamıyor. Yüzde 80 oranında bir çoğunluk bu tür eleştirilerin hekimlere olan güveni “olumsuz + çok olumsuz” etkilediğine inanıyor.

Hekimlerin yüzde 63’ü Kıbrıs’tan önce başka ülkede çalışmış. Hekimlerin yüzde 80’i, hastalarıyla telefon aracılığıyla iletişim sağlıyor. Hekimlerin yüzde 57’sinin kayıt sistemi var. Ankete katılan hekimlerin yüzde 74.2’si evli, yüzde 11’i bekar, yüzde 14.8’i ise dul.

Hekimlerin tümü haftanın en az üç günü düzenli gazete okuyor. Hekimlerin yüzde 24’ü sigara içiyor.
KTTB Başkanı Hüdaoğlu, bunun hekimler için önemli bir oran olduğuna ve olumsuzluğuna işaret ederek, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi.

VATANDAŞ

Vatandaş ile yapılan anket, 1003 hanelik bir örneklem grubundan ortaya çıkmış. Bu hanelerde yaşayan kişi sayısı ise 3 bin 919.

Vatandaşların yüzde 53’ü sağlık sisteminde çok köklü bir reform olmadan sorunların giderilmesinin zor olduğunu belirtmiş.

Vatandaşların hastaneye başvurmasını gerektiren başlıca hastalıklar ise şöyle sıralandı; “Grip yüzde 44.5, tansiyon yüzde 20.8, diyabet yüzde 13.5, bronşit yüzde 10, kalp rahatsızlığı yüzde 9.2...”

Çoklu cevaplara göre, “sağlık kurumlarına başvuran” vatandaşların yüzde 100’ü 2010 yılı içerisinde devlet hastanelerine en az bir kez başvurmuş. Özel hastanelere başvuranların oranı yüzde 37.7, özel kliniklere başvuranların oranı yüzde 23.5, sağlık için Türkiye’ye gidenlerin oranı yüzde 8.3, sağlık ocağına gidenlerin oranı yüzde 3, Güney Kıbrıs’a gidenlerin oranı yüzde 2.3.

Bu arada pazar payı dikkate alındığında devlet hastanelerinin pazar payı yüzde 63, özel hastanelerin yüzde 18, özel kliniklerin yüzde 12, Türkiye’nin yüzde 4, sağlık ocağının yüzde 2 ve Güney Kıbrıs’ın ise yüzde 1.

Araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 76.3’ünün sağlık hizmetleriyle ilgili hiç şikayeti yok. Vatandaşların yüzde 21.7’si şikayeti olduğunu ancak başvuru yapmadığını, yüzde 2’si ise şikayetçi olduğunu ve bunu ilettiğini kaydetti.

Bu haber toplam 13793 defa okunmuştur
Vatandaş Sağlık Hizmetinden memnun! Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
KIBRIS GÜNDEMİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans