Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İşte yeni kamu tasarıısı
07 Haziran 2011 Salı Saat 07:42

İşte yeni kamu tasarıısı

Başbakanlık, kamuda verimliliği artırmak amacıyla, içinde uluslararası kabul gören yönetim ilkelerinin de bulunduğunu ifade ettiği yeni Kamu Görevlileri Yasa Taslağı hazırlandığını açıkladı.

kamu yönetiminde etkinliği sağlamak amacıyla, bir yandan mevcut yasal ve idari sistemin Avrupa Birliği (AB)’nin 60 yıldan fazla deneyimi ışığında oluşturduğu iyi uygulamalara yakınlaştırma yönünde çalışmalara devam edilirken, diğer yandan yeni oluşturulacak idari yapıların işlevsellik kazanmasında olmazsa olmaz olarak kabul edilen şeffaf ve adil bir insan kaynakları yönetim sisteminin kurulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Başbakanlık tarafında bu  hedefle hazırlanan yeni Kamu Görevlileri Yasa Taslağı’nın kamu reformunda önemli bir adım olduğuna işaret edilerek şöyle denildi:

“Yeni Kamu Görevlileri Yasa Taslağı, temelde siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı (depolitizasyon); çalışanla çalışmayanın birbirinden ayırt edilerek çalışanın ödüllendirileceği (liyakat); insan kaynaklarının etkin yönetiminde önemli paya sahip yer değiştirmelerin (mobilite) kamu görevlilerin kariyerlerinde çeşitlilik ve zenginlik sağlayacak bir kariyer aracı olarak kullanılacağı bir personel yönetimi anlayışının getirilmesini amaçlamaktadır.”

Yazılı açıklamada, hazırlanan yeni taslağın, kamunun hesap verebilirliği ve verimliliğini artırmak yanından,  kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracağı ifade edildi.

YENİ TASLAKLA GETİRİLMEK İSTENEN YENİ DÜZENLEMELER

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni Kamu Görevlileri Yasa Taslağı’yla getirilmesin planlanan somut düzenlemeler özetle şöyle sıralandı.

“1. Üçlü kararname atamalarının kapsamının müsteşarlar ile sınırlandırılması, yöneticilik pozisyonlarının yeniden düzenlenmesi ve atanmalarda aranan niteliklerin yükseltilmesi.

2. Kamu’dan özele, özelden ise kamuya geçişleri mümkün kılmak yönünde, insan kaynakları yönetiminin, sadece kamu görevi içindekilere yükselme şansı veren kariyer sisteminden, kamu görevi dışındakilere de belli tecrübe ve niteliklere haiz olmak ve gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmak koşuluyla yönetici pozisyonlarına atanma şansı sunan pozisyon sistemine doğru esnekleştirilmesi.

3. İnsan kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak şekilde hizmet sınıflarının basitleştirilmesi ve mobilitenin sağlanması.

4. Kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı.

5. Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi.

6. Performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile ilişkilendirilmesi.”

Açıklamada, Kamu Görevlileri Yasa Taslağı’nın hazırlanmasında,  kamu yönetiminin etkin çalışmadığı, beklenen hizmetleri sunamadığı ve serbest piyasa üzerinde düzenleyici rol üstlenemediği bir yapı içerisinde özel sektörün kalkınmasının veya vatandaşın hizmetlerden memnuniyetinin sağlanamayacağı gerçekliğinden hareket edildiği belirtildi.

DEĞİŞTİRİLECEK YASALAR

Taslağın, tüm paydaşlar ile danışılmasına ve Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek onaylanmasına istinaden, ilgili diğer mevzuatta da değişikliğe gidilmesine ihtiyaç bulunduğu ifade edilen açıklamada, bunlar “Üst Kademe Yöneticileri Yasası, Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ve teşkilat yasaları ile kurumların kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yasalar  ile bu yasalara göre çıkarılan tüzükler” şeklinde sıralandı.

“SENDİKALAR SÜRECE DAHİL EDİLDİ”

Başbakanlık açıklamasında, “Daha önce de birçok platformda ifade edildiği üzere, hükümetimiz bu yasa taslağını paydaşlar arası uzlaşı yöntemiyle ileriye götürmek niyetindedir” ifadesi kullanılarak, sendikaların, yasa kapsamının oluşturulması aşamasına  dahil edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, sürece dahil edilen sendikaların, taslağa nihai şeklini verme yönünde sürdürülecek çalışmalara da etkin katılımlarının sağlanacağına işaret edilerek, “Benzer şekilde, yasa ile hedeflenenlerin ve hedeflere ulaşmak için saptanan yöntemin bir devlet politikası haline dönüştürülebilmesi için siyasi partilerle etkin bir danışma süreci yürütülecektir” denildi.

YASA TASLAĞI BUGÜNDEN İTİBAREN WEB SİTESİNDE

Yazılı açıklamada, hükümetin bu çerçeveden yasa taslağını Bakanlar Kurulu’nda görüşmeden önce bahse konu taraflara taslak yasayı dağıtarak görüşlerini alma yoluna gideceği belirtilerek, sosyal diyalogun tam anlamıyla sağlanması amacıyla bugünden itibaren taslağın Başbakanlığın www.kktcbasbakanlik.org  ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin www.eucoordination.org web sitelerinde tüm vatandaşlarla sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerine açılacağı kaydedildi.

Başbakanlık açıklamasında, yeni yasa taslağının yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle birlikte yöneticilik sınıfına atamalardan da sorumlu olacak Kamu Hizmeti Komisyonu’nun da idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve kullandığı soru bankalarıyla  sınav yöntemlerinin bilgi ile becerileri daha iyi ölçecek şekilde geliştirmesi gerekeceği belirtildi.

Açıklama, bu nedene “Kamu Görevlileri Yasası’nda olduğu gibi, bu yöndeki çalışmalarımız da, iyi uygulamalara haiz ve bizim ölçeğimize yakın ülkelerde çalışmış ve farklı sistemler hakkında mukayeseli tecrübe sahibi olan uzmanlar ile birlikte yürütülecektir” ifadesi kullanıldı.

Kamu Görevlileri Yasa Taslığı’nın, ülkedeki kamu yönetiminin bel kemiğini oluşturacağı ifade edilen açıklamada, yeni yasa tasarısında ortaya konulan  ilke ve anlayış çerçevesinde gerçekleştirilecek diğer çalışmaların, devletin gelecek 30-40 yılını şekillendirecek politikaların planlanması ve uygulanmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

Açıklamada, yeni yasal düzenlenenin ayrıca,  dış yardım sağlayan kuruluşlar ile tesis edilen işbirliğinin etkinleştirilmesine de hizmet edeceği kaydedildi.

Bu haber toplam 11305 defa okunmuştur
İşte yeni kamu tasarıısı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
KIBRIS GÜNDEMİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans