Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kiracılar Dikkat, Yeni Kira yasası açıklandı!
06 Mayıs 2011 Cuma Saat 19:28

Kiracılar Dikkat, Yeni Kira yasası açıklandı!

Yeni yürürlüğe girecek olan kira değişiklik yasasının tam metni.

*

*

*

****

*

*


*

*

*


*

*

**

*

*

*

*

*

*KİRA (DENETİM) (DEĞİŞİKLİK)

YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:Kısa İsim

17/1981

22/1981

35/1982

48/1983

1. Bu Yasa, Kira (Denetim) (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kira (Denetim) Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın

4’üncü

Maddesinin

2.

(1)

Esas Yasa, 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

Değiştirilmesi(1)

Bu Yasa kuralları uyarınca açılacak herhangi bir dava veya yapılacak istida, Mahkeme tarafından, tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde dinlenerek karara bağlanır.”

(2)

Esas Yasa, 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasından hemen sonra aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir:

“(3)

Bu Yasa kuralları uyarınca verilecek kararlara karşılık yapılacak istinaflar, istinaf ihbarının tebliği tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde dinlenerek karara bağlanır.”Esas Yasanın 6’ncı

3. Esas Yasa, 6’ncı maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

MaddesininDeğiştirilmesi“(4)

Mahkemenin, yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları çerçevesinde saptadığı yeni kira, istida tarihinden başlayarak geçerlilik kazanır.”

Esas Yasanın 7’nci Maddesinin

4.

(1)

Esas Yasa, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) ve (B) bendleri kaldırılmak ve yerine sırasıyla aşağıdaki yeni (A) ve (B) bendleri konmak suretiyle değiştirilir:Değiştirilmesi

“(A)

Kanunen ödenmesi gereken kiranın, ödenmesi gereken son günden itibaren bir hafta içerisinde ödenmemesi veya ödeme teklifinde bulunulmaması halinde;Ancak, bu bent amaçları bakımından kira, onu almaya hakkı olan şahısa iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde ödeme teklifinde bulunulmuş addolunur; veya

(B)

Kira ödeme yükümlülüğü hariç olmak üzere, bu Yasa kurallarına uygun olarak kurulan herhangi bir kira ilişkisi yükümlülüğünün (bu Yasa kurallarından veya kira sözleşmesinden doğması halinde) kiracı tarafından ihlal edildiği veya yerine getirilmediği; veya”

(2)

Esas Yasa, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (F) ve (G) bendleri kaldırılmak ve yerine sırasıyla aşağıdaki yeni (F) ve (G) bendleri konmak suretiyle değiştirilir:

“(F)

Kiracının taşınmaz mala yatılı kiracı kabul etmesi veya taşınmaz malı başkasına kiralaması veya başka yollarla taşınmaz malın tasarrufundan kısmen veya tamamen vazgeçmek suretiyle doğrudan doğruya veya dolayısıyla kazanç sağlaması; veya

(G)

Taşınmaz mala, kiralayan veya eşinin veya on sekiz yaşını doldurmuş olan herhangi bir evladının makul surette ihtiyacı olması halinde;”

(3)

Esas Yasa, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (I) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (I) bendi konmak suretiyle değiştirilir:

“(I)

Mal sahibinin taşınmaz mala, tadilat veyayeni inşaat veya taşınmaz malı yıkmak amacıyla ihtiyacı bulunması ve mahkemenin tadilat, inşaat veya yıkım için gerekli ruhsatın mal sahibi tarafından istihsal edildiği hususunda tatmin edilmesi ve kiracıya taşınmaz malı tahliyesi için bir aydan az olmamak üzere yazılı bir ihbar verilmesi halinde;”

(4)

Esas Yasa, 7’nci maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:“(2)

Mahkeme bu madde uyarınca hüküm veya emir verirken kiracının, kira bakiyeleri hariç olmak üzere, yasal olarak borçlu olduğu veya olacağı herhangi bir meblağı ödemesi koşuluyla makul göreceği şartlara bağlı olarak tahliyeyi üç aya kadar durdurabilir, erteleyebilir veya tasarrufun elde edilmesi tarihini tehir edebilir.”Esas Yasanın 8’inci ve 9’uncu Maddelerinin Kaldırılması

5. Esas Yasa, 8’inci ve 9’uncu maddeleri kaldırılmak suretiyle değiştirilir.Esas Yasanın 15’inci Maddesinin

6. Esas Yasa, 15’inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 15’inci madde konmak suretiyle değiştirilir:

Değiştirilmesi

“Sözleşmeler 15.

(1)

Kira sözleşmelerinde saptanan kira miktarı, kiracının, konut darlığı ve kira bedellerinin yüksekliği nedeniyle zor durumda bulunmasından istifade edilerek makul olmayan bir şekilde veya miktarda fahiş olarak saptanmış ve kiracının bu kira miktarını ödemesinin bu Yasa kurallarına göre adil olmadığı durumlarda, kiracı bu Yasanın 6’ncı maddesi uyarınca kira sözleşmesinin sona ermesini beklemeden kira miktarı saptanması için mahkemeye başvurabilir.

(2)

Kira sözleşmelerinde saptanan kira miktarı, mal sahibinin konut fazlalığı ve kira bedellerinin düşüklüğü nedeniyle zor durumda bulunmasından istifade edilerek makul olmayan bir şekilde veya miktarda alenen az saptanmış ve kiracının bu kira miktarını ödemesinin bu Yasa kurallarına göre adil olmadığı durumlarda mal sahibi bu Yasanın 6’ncı maddesi uyarınca kira sözleşmesinin sona ermesini beklemeden kira miktarının saptanması için mahkemeye başvurabilir.

(3)

Mahkeme, bu maddenin yukarıdaki fıkraları uyarınca yapılan başvuruyu haklı bulduğu takdirde sözleşmeyi sona erdirir ve kiracı, karar tarihinden başlayarak yasal kiracı olur. Böyle bir halde, kira miktarını bu Yasa kuralları uyarınca mahkeme saptar.

(4)

Bu madde kuralları, münhasıran ikametgah olarak kullanılan taşınmaz mallara uygulanır.”

Geçici Madde

1. Bu (Değişiklik) Yasası kuralları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden önce dosyalanmış olan davalara uygulanmaz.

Dosyalanmış Davalar ile İlgili Kurallar

Yürürlüğe Giriş

7. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

Bu haber toplam 17260 defa okunmuştur
Kiracılar Dikkat, Yeni Kira yasası açıklandı! Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
KIBRIS GÜNDEMİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans