Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KKTC 2012 ye zamlarla giriyor
31 Aralık 2011 Cumartesi Saat 10:18

KKTC 2012 ye zamlarla giriyor

Araç ruhsatlarından, kimlik, pasaport ve evlenme harçlarına kadar çok sayıda kaleme 1 Ocak’tan itibaren önemli artışlar geliyor

Hükümet, bir yandan 13. maaşları öderken, diğer yandan bütçe gelirlerini artırmak amacıyla çok sayıda kaleme zam kararı aldı. Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayınlanan ve 1 Ocak 2012’den itibaren yürürlüğe girecek olan bakanlar kurulu kararlarına göre, araç ruhsatlarına ortalama yüzde 12 oranında zam geliyor. Mazot fiyatlarındaki artışı dikkate alan hükümet, sadece benzinli araçların ruhsat ücretlerini artırıyor. Ayrıca, benzinli araçların kayıt ücreti de yüzde 1 oranında zamlanıyor.


Araç ruhsatlarının yanı sıra, pasaport, kimlik kartı, evlenme, boşanma, çalışma izinleri, alkollü içki ruhsatları, akaryakıt ve tüp gaz depolaması, otel çalıştırma izinleri başta olmak üzere birçok kalemde ödenen harçlara artışlar getirildi.
Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası kapsamında yapılan değişiklikle sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar, motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları da değişti.


Akaryakıt (Depolama, nakliye ve Satış) Yasası, Alkollü İçkiler Satış Yasası, Ateşli Silahlar Yasası, Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler, evlenmeler, doğumlar, ölümler, vasiyetname ve terekeler, Oteller Yasası kapsamında otellerin ödediği harçlar, patlayıcı madde harçları, Telsiz Telgraf (geçici hükümler) Yasası kapsamında ruhsat harçları, kimlik kartı harçları, yabancılar çalışma izinleri yasası kapsamında çalışma izinleri harçları başta olmak üzere birçok kalemde değişikliğe gidilerek, zam yapıldı.


64 sayfalı pasaport 550 TL


Pasaport harçlarında yapılan yeni düzenleme sonucunda, “32 sayfalı 5 yıl geçerli pasaportlar” için 205 TL; “64 sayfalı 5 yıl geçerli pasaportlar” için 550 TL; “kayıp edilen veya tahrip olan pasaportların yerine yenisinin verilmesi “32 sayfalı 5 yıl geçerli pasaportlar” için 410 TL, “64 sayfalı 5 yıl geçerli pasaportlar” için 820 TL; 5 yıl geçerli pasaportların 5 yıla kadar temditi için “32 sayfalı 5 yıl geçerli pasaportlara” 137 TL, “64 sayfalı 5 yıl geçerli pasaportlara” 276 TL; bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesine 25 TL ödenecek.İki yıllık ehliyet 176 TL


Ehliyet harçlarında yapılan yeni düzenlemeyle de, öğrenci ehliyet sınavı ve öğrenci ehliyeti için 176’şar TL, motorlu araç sürüş sınavı için 234 TL, 2 yıllık ehliyet için 176 TL, 3 yıllık ehliyet için 234 TL, 5 yıllık ehliyet için 352 TL, 10 yıllık ehliyet için 586 TL ve yaş nedeniyle tahditli olarak verilen ehliyet için (bir yıllık) 118 TL harç ödenecek.


RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN HARÇLARIN BAZILARI ŞÖYLE


AKARYAKIT (DEPOLAMA, NAKLİYE VE SATIŞ) YASASI


EK “E”
(33/1977 SAYILI Akaryakıt (Depolama Nakliye ve Satış) Yasası madde 9 (1) (d), (g), (ı), (i) ve (j) tahtında düzernlenen “D” sınıfı Akaryakıtın, Nakliyesi, İthali, Depolanmasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğünün 18 (2) maddesi)
1. HARÇLAR
A. Depolama Harçları:
a) Satış yapmayıp kendi maksatları için kullananlara:  TL
1) İlk 400 Kg. veya 40 gaz tüpü için  29.-
2) Geriye kalan her 400 Kg. veya Gaz Tüpü  için  8.50
b) Satış maksadı için depolayanlara:
1) İlk 200 Kg. veya 20 Gaz Tüpü için  29.-
2) İlk 200 Kg. ile 400 Kg. veya 20 ile 40 Gaz Tüpü arası beher 10 Kg. veya beher Gaz Tüpü için  0.90
3) Geriye kalan her 100 Gaz Tüpü için  1.60
B. Satış Harçları:
a) Ev içinde, meskenlerde satış için  29.-
b) Tali bayilerde satış için  37.50
c) Dolum tesisleri ve ana bayilerde satış için  76.-
C. Taşıma Harçları:
a) İlk 200 Kg. veya 20 Gaz Tüpü için  29.-
b) İlk 200 Kg. ile 400 Kg. veya 20 ile 40 Gaz Tüpü arası beher 10 Kg. veya beher Gaz Tüpü için  0.90
c) Geriye kalan her 100 Gaz Tüpü için  1.60
II. GENEL KURALLAR
A. Harçlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındaki süre için geçerlidir ve bölünemez.
B. İzinler her yılın Aralık ayında yıllık harç ödenerek yenilenir.
C. Aralık ayı içerisinde yenilenmeyen izinler Kamu Alacakları Tahsili Usulu Yasası tahdında tahsil edilir.
D. Müracaat formunda belirtilen bilgilerde olan değişiklikler, bir ay zarfında ilgili Kaymakamlıklara yükümlüler tarafından bildirilir.


“EK “D”


HARÇLAR


33/1977, 56/1988 VE 45/1995 SAYILI Yasalar madde 9 (1) Altındaki Akaryakıt Satışı ve İştigali (Denetim ve Düzenleme Tüzüğünün 5. Maddesi) Deolama Harçları (Yıllık) 1 Ocak – 31 Aralık için geçerli olup aylara bölünmez.
A. Depolama Harçları (yıllık) 1 Ocak–31 Aralık için geçerli olup aylara bölünmez.
a) Satış yapmayıp, kendi maksatları için kullananlara:
Akaryakıtın cinsi ne olursa olsun
1) İlk 500 (Beşyüz) galon için 29.-TL
2) Geriye kalan her 500 (beş yüz) galonu için 15.-TL
b) Satış maksadı için depolayanlara: 1 Ocak – 31 Aralık için Akaryakıtın cinsi ne olursa olsun
1) İlk 500 (Beş yüz) galon için 140.- TL
2) Geriye kalan her 500 (Beş yüz) galon için 54.-TL
B. Satış Harçları (yıllık) 1 Ocak – 31 Aralık için geçerli olup aylara bölünmez.
a) Sadece benzin satan istasyon 140.- TL
b) Benzinden gayri diğer yakıtları satan 68.- TL
c) Her çeşit akaryakıt satan istasyon 196.- TL
Ruhsatlar her yılın aralık ayı içerisinde yenilenir. Aralık ayı içerisinde yenilenmeyen ruhsatlar Kamu Alacakları Yasası altında tahsil edilir.”


ALKOLLÜ İÇKİLER SATIŞ YASASI


CETVEL
Madde 13
Ruhsat Sınıfı  Harç TL
Perakendeciler Ruhsatı
(1) Otel Perakendeci Ruhsatı (Madde 6 (1)9
(A) Sınıf (a) Beş yıldızlı otel için  568.- Yıllık
(B) Sınıf (b)  Dört Yıldızlı otel için  450.- Yıllık
( C ) Sınıf (c ) Üç yıldızlı otel için   381.- Yıllık
(D) Sınıf (d) İki yıldızlı otel için  310.- Yıllık
(E) Sınıf (e) Bir yıldızlı otel için  228.- Yıllık
(2) Gece Kulüpleri Perakendeci Ruhsatı (Madde 6 (2))
(3) Kulüp Perakendeci Ruhsatı (Madde 6 (3))
(A) Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne Belediye hudutları dahilinde bulunan müesseseler için  187.- Yıllık
(b) Yukarıdaki (A) paragrafı dışında kalan diğer müesseseler için  75.- Yıllık
(4) Pub Perakendeci Ruhsatı Madde 6 (4)  345.- Yıllık
(5) Diskotek Perakendeci Ruhsatı (Madde 6 (5)  381.- Yıllık
(6) “A” Genel Perakendeci Ruhsatı (Madde 6(6))
(A) Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne Belediye hudutları dahilinde bulunan müesseseler için  75.- Yıllık
(b) Yukarıdaki (A) paragrafı dışında kalan diğer müesseseler için  38.- Yıllık
Özel Ruhsatlar
(1) Panayır, Festival Ruhsatları (Madde 7 (1) (a))  64.- Her defasında
(2) Eğlence Ruhsatı (Madde 7 (1) (b) (ii))  75.- Her defasında
(3) Yerli Şarap Ruhsatı (Madde 7 (1) (b)
(A) Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne Belediye hudutları dahilinde bulunan müesseseler için  38.- Yıllık
(B) Yukarıdaki (A) paragrafı dışında kalan diğer müesseseler için 32.50 Yıllık
İthal Edilen Alkollü İçki Ruhsatları
(1) İthalatçı veya Genel Acente  766.- Yıllık
(2) Komisyoncu  240.- Yıllık

YURTTAŞLIK, PASAPORT, VİZELER VE BENZERİ MESELELER


37-  (a)  KKTC yurttaşlığa kabul harcı  492.-  191.-  308.-  225.-
(b)  KKTC ikamet harcı  368.-  143.-  231.-  168.-
38-  Pasaport için (beş yıllık normal cilt)  Pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararına öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır  80.-  129.-  94.-
39-  (a)  Temdit edilecek pasaport için  Pasaport harçlarını düzenleyen ve Yürürlülükte olan Bakanlar Kurulu kararında öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır  53.-  86.-  62.-
(b)   Kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaportlar için Pasaport harçlarını düzenleyen ve Yürürlükte Bakanlar Kurulu kararında öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır.   159.-  257.-  187.-
(c)  Bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen Seyahat Belgesi (Lasse-Passe)   Pasaport harçlarını düzenleyen ve Yürürlükte Bakanlar Kurulu kararında öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır.   10.-   15.-   11.-
40-  Pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyettar makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak  64.-  25.-  40.-  29.-
41-  İkâmet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi  64.-  25.-  40.-  29.-
42-  Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalâde ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede Pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ver verilmesi  123.-  48.-  77.-  56.-
43-  Pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme  123.-  48.-  77.-  56.-
Alelade için  Muaf  39.-  63.-  46.-
Transit vize için  MJuaf  39.-  63.-  46.-
A-  Evlenmeler, Doğumlar ve Ölümler
44-  Evlenmek için yapılan müracaatın  187.-  73.-  117.-  85.-
45-  Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü  187.-  73.-  117.-  85.-
46-  KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme  312.-  122.-  196.-  143.-
47-  Yemin ettirme ücretine ilâveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösterir bir vesikanın verilmesi için  64.-  25.-  40.-  29.-
48-  Hazır bulunma ücretine ilâveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı  187.-  73.-  117.-  85.-
49-  Doğum veya ölüm kaydı  8.-  3.-  5.-  4.-
50-  Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kayıt için araştırma yapma  64.-  25.-  40.-  29.-
51-  Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kaydın tasdik edilmiş bir suretinin verilmesi  64.-  25.-  40.-  29.-


B- VASİYETNAMELER VE TEREKELER

52- Herhangi bir şahıs için vasiyetname hazırlama 200'e kadar herhangi bir sayıdaki kelime için 245 TL  95 stg  154 dolar  112 euro
buna ilâveten her 100 veya daha az kelime için 64 TL 25 stg  40 dolar  29 euro
53- Herhangi bir şahsın vasiyetnamesinin infazını tasdik 123. TL  48 stg. 77 dolar 56 euro
54- Tasdik  ücretine  ilâveten.  Konsoloslukta bulunmayan mahalli sicillerdeki kayıtlar, vasiyetnameler, senedler ve başka vesikalar için araştırma yaptırma veyahut bunların suretlerinin temin ve İdari Mahalli doğum,
ölüm veya evlenme sicilindeki bir kayıt için  64 TL  25 Stg  40 dolar  29 euro
Diğer herhangi bir vesika için 64 TL  25 Stg  40 dolar  29 euro
55- Ölmüş bir şahsın terekesini idare etme Terekenin brüt kıymeti üzerinden % 3
Asgari ücret olarak 615 TL 239 stg  386 dolar  281 euro
56-  Ölmüş bir şahsın terekesini kısmen idare etme % 2
Terekenin brüt kıymeti üzerinden Asgari ücret olarak 615 TL  239 Stg  386 dolar 281 euro
57- Mahalli bir tenfiz veya terekeyi icra memuru tarafından idare edilen bir terekede menfaati bulunup da hazır   olmayan KKTC vatandaşlarının haklarını korumak için müdahalede bulunulmak. Vatandaşın terekedeki hissesinin brüt kıymeti üzerinden % 2
Asgari ücret olarak 615 TL  239 Stg  386 dolar 281 euro
58- K.K.T.C. vatandaşlarının menfaatleri bulunan ölmüş bir şahsın terekesinin muhafızı için alman muvakkat tedbirler Vatandaşın terekedeki menfaatinin kıymeti üzerinden % 2
Asgari ücret olarak 615 TL  239 Stg  386 dolar 281 euro


F-     KİMLİK KARTI

64- Yasa'nın öngördüğü süre içinde ilk kez Kimlik Kartı alanlara 16 TL 6 stg 10 dolar 7 euro
65- Yasa'nm öngördüğü süre içinde Kimlik Kartı çıkartmadığı halde hakkında kovuşturma yapılması Kayıt  Dairesi Müdürlüğünce gereksinme duyulmayanlarda
(a)     7 Gün ile 6 Ay arasında gecikmelerden  57 Tl 22 stg 36 dolar 26 euro
(b)     6 Ay ve daha sonraki gecikmelerden 76 Tl 30stg  48 dolar 35 euro
66-  Doğal ya da olağan nedenlerle  yenilenen Kimlik Kartlarından (Evlenme, Ayrılma Soyadı alma, adres değiştirme, yaş ilerlemesi nedeniyle  fotoğraf değiştirme, meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında)76 TL 30 stg 48 dolar 35 euro
67- Yıpranma, yakma, yırtma, kirletme, bozma ve benzeri dikkatsizlik ve kötü kullanma gibi nedenlerden dolayı yenilemelerden
(a)     İlk kez yenilemede 76 TL 30 stg 48 dolar 35 euro
(b)    İkinci kez yenilemede 102 TL 40 stg 64 dolar 47 euro
(c)     Üçüncü kez yenilemede 175 Tl 68 stg 110 dolar 80 euro
68- Kimlik Kartlarının yanlışlıkların düzeltilmesinin istenmesi durumunda (ilgili Daireden kaynaklanan yanlışlıklar hariç) 37 TL 14 stg 23 dolar 17 euro
69-     Kayıp Kimlik Kartları için
(a) Birinci kez kayıp Kimlik Kartı için 130 TL 51 stg 82 dolar 59 euro
(b) İkinci kez kayıp Kimlik Kartı için 175 TL 68 stg 110 dolar 80 euro
(c) Üçüncü kez Kayıp Kimlik Katı için 245 TL 95 stg 154 dolar 112euro
(d) Dördüncü kez ve daha sonraki kayıplar için 308 TL  120stg 193 dolar 141 euro


Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası
Motorlu Araçlar kayıt ve Ruhsat Harçları
1-Motorlu Araçlar Kayıt Harçları,
A-Aracın ithalinde gümrük vergisinin alındığı madrah üzerinden;
B-1974 barış harekatı’ndan önce KKTC devleti sınırları içinde olup da halen kaydı yapılmayan araçlar ile kayıt yenilemelerinde; maliye işleriyle görevli bakanlığın temsilcisi başkanlığında, Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ve karayolları dairesi temsilcilerinden oluşacak komite tarafından Motorlu Araçlar muayene müfettişliğince yapılacak muayeneyi müteakip saptanacak değer üzerinden; aşağıda cetvelde gösterilen oranlarda veya miktarda tahsil edilir:
a-Özel Motorlu Araçlar
Benzinle çalışanlar % 5
Benzinden başka yakıtla çalışanlar % 8
Elektrikle çalışanlar % 4
Ancak, özel motorlu araçların “Z” kiralık motorlu araçlara veya “Z” kiralık motorlu araçların, özel motorlu araçlara dönüştürülmesinde yukarıda belirtilen harçlar tahsil edilmez.
b-Özel Olmayan Motorlu Araçlar
Benzinle çalışanlar % 5
Benzinden başka yakıtla çalışanlar % 5
Ancak şahıslara verilen “T” yük ve yolcu taşıyan motorlu araçlarda, özel olmayan motorlu araçların, özel motorlu araçlara veya özel motorlu araçların, özel olmayan motorlu araçlara dönüştürülmesinde yukarıdaki cetvelde gösterilen harçlar tahsil edilmez.
c-Tarımsal amaçlar dışında kullanılan Römork, motorlu traktör ve palet üzerinde hareket eden motorlu araçlar % 6
ç- Tarımsal amaçlarda kullanılan Römork, motorlu traktör ile devlet Planlama Örgütü tarafından teşvik belgesi verilen yatırım projeleri kapsamında kullanılacak normal tekerlekli ve/veya palet üzerinde hareket eden motorlu İş araçları: % 2
d- KKTC’ye ait motorlu araçlar: Muaf
e-Belediyelerin, kamu hizmetlerinde kullandıkları motorlu araçlar: Muaf
f-Geçici kayıt yapılacak motorlu araçlar. (Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası uyarınca ithal edilen veya edilecek olan Motorlu Araçlar): 1.036 TL
g-Özel tahsisli plaka harçları:
isim veya unvan plakası imtiyazı (yıllık): 2.341 TL
isim veya unvan plakası imtiyaz aktarması: 586 TL
h-Özel seçilmiş normal kayıt sıra numaralarını,
üç rakamı da aynı olması veya 001’den 009’a kadar olan seri numaralarından biri olması veya son iki rakamın sıfır olması halinde ödenecek plaka harcı: 1.756 TL
diğerleri için: 586 TL


MOTORLU ARAÇ RUHSAT HARÇLARI


Özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile Dış Ticaret Düzenleme Ve Denetim) Yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil)
a-benzinle çalışanlar
-Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kilogram dahil): her bir kg. için 0.18 TL (bir yıllık)
-Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kilogram dahil): her bir kg. için 0.30 TL (bir yıllık)
-Ağırlığı 1271-1524 kilogram olanlar (1524 kilogram dahil): her bir kg. için 0.75 TL (bir yıllık)
-Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar: her bir kg. için 1.05 TL (bir yıllık)
b-benzinden başka yakıtla çalışanlar
-Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kilogram dahil): her bir kg. için 0.31 TL (bir yıllık)
-Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kilogram dahil): her bir kg. için 0.48 TL (bir yıllık)
-Ağırlığı 1271-1524 kilogram olanlar (1524 kilogram dahil): her bir kg. için 0.75 TL (bir yıllık)
-Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar: her bir kg. için 1.05 TL (bir yıllık)
c-Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler: 702 TL
ç- benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar: 936 TL
d- (i) Araç sahibini işi ile ilgili olarak hizmetinde çalışanların ücretsiz olarak taşınmasında kullanılan ve sekiz yolcudan fazla yolcu taşıyabilen benzinden başka yakıtla çalışan motorlu araçlar ve çift kabinli motorlu araçlar: 936 TL……

I-SÜRÜŞ EHLİYETLERİ İÇİN ÖDENECEK HARÇLAR
1-Öğrenci ehliyet sınavı için  176 TL
2-Öğrenci ehliyeti için  176 TL
3-Motorlu araç sürüş sınavı için  234 TL
4-Motorlu araç sürüş ehliyeti için:
2 yıllık: 176 TL
3 yıllık: 234 TL
5 yıllık: 352 TL
10 yıllık: 586 TL
Yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık): 118 TL
5-Geçici sürüş ehliyeti için  176 TL
6-Uluslararası sürüş ehliyeti için  352 TL
7-Kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti için  87 TL
II. Motorlu Araç satıcı Ruhsatı (6 aylık)
Sadece motosiklet için  526 TL
Tüm motorlu araçlar için 2,927 TL

OTELLER YASASI

A-Otel çalıştırma veya yönetme ruhsatnamesi için ödenecek harçlar.
(I) 5 yıldızlı Otel 352 TL
(2) 4 yıldızlı Otel 283. TL
(3) 3 yıldızlı Otel 216. TL
(4) 2 yıldızlı Otel 140. TL
(5) 1 yıldızlı Otel 94. TL
(6) Birinci sınıf tatil köyü 352 TL
(7) İkinci sınıf tatil köyü 283. TL
(8) Apartoteller 94. TL
(9) Butik oteller 216. TL
(10) Turistik Bangalovlar 94. TL
(II) Yöresel evler 94 TL
(12) Turistik Pansiyonlar 94. TL
(13) Kampingler 94. TL
(14) Özel Belgeli oteller 216. TL
(15)  Turistik konut "e villalar 94. TL
(16) Turistik Kompleksler 352. TL
(17) Otel Ruhsatnamesi Belgesi sureti için 30. TL
B- Sınıflandırma Belgesi için Ödenecek Harçlar
(1) 5 yıldızlı Otel 328. TL
(2)4 yıldızlı Otel 270 TL
(3) 3 yıldızlı Otel 234. TL
(4) 2 yıldızlı Otel 180 TL
(5) 1 yıldızlı Otel 160 TL
(6)  Birinci sınıf tatil köyü 328 TL
(7)İkinci sınıf tatil köyü 234 TL
(8) Apartoteller 160 TL
(9) Butik oteller 270 TL
(10) Turistik Bangalovlar 160 TL
(11) Yöresel evler 160 TL
(12) Turistik Pansiyonlar 160 TL
(13)  Kampingler 160 TL
(14)  Özel Belgeli oteller 270 TL
(15)  Turistik konut ve villalar 160 TL
(16) Turistik Kompleksler 328 TL
(17)  Sınıflandırma Belgesi sureti için 30 TL

PATLAYICI MADDELER YASASI

Harçlar
1- Patlayıcı maddeler imali lisansı için  726 TL
2- Kurşun, saçma imali lisancı için  289 TL
3- Patlayıcı maddeler satış lisansı için  289 TL
4- Patlayıcı maddeler ithali lisansı için
a-Yolcu beraberi ve 250 atımlığa kadar fişek veya 2000 atımlığa kadar hava tüfeği mermisi 37.50 TL
b-Proforma değeri üzerinden % 3
c-Hammadde girdilerin muaf
d-Din İşleri Dairesi Kıbrıs Müftülüğü’nün ithal edeceği top barutundan  muaf
5-Patlayıcı maddeler depolama lisansı için
a-Dinamit, barut ve benzeri için 258 TL
b-Fişek, kapsül, saçma ve benzeri için 82 TL
6-a-Patlayıcı maddeler kullanmak için yetki sertifikası (İmtihan harcı ile birlikte) 726 TL
b-Yetki sertifikasını vizelettirmek için 211 TL
7-Yüksek patlayıcı özellikteki maddeleri satın alma lisansı için 74 TL.

TELSİZ TELGRAF (GEÇİCİ HÜKÜMLER) YASASI

2. İthal edilen radyo ve televizyonlardan, cihazın kullanım süresine bakılmaksızın, cihazın gümrükten çekilmesi anında ve bir defaya mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen ruhsat harçları alınır.
3. (1) Her bir araba radyosundan 37.50 TL
(2)(A) Her bir diğer radyodan (Yalnız pille çalışanlar hariç) 20 TL
(B) 10 Watt'a kadar (10 Watt dahil) çıkış gücü olanlardan (Yalnız pille çalışanlar hariç) 1.50 TL
(3) Her bir renkli televizyondan 74 TL
(4) Her bir siyah-beyaz televizyondan muaf
Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, 21.12.2010 tarih ve 211 sayılı Resmi Gazete'nin Ek.IU'ünde 751 sayılı Amme Enstrümanı olarak yayımlanan Radyo ve Televizyon Ruhsat Harçları Tüzüğü, bu Tüzük uyarınca yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.

1971 SENDİKALAR YASASI

1- Her sendika kayıt dilekçesi için 166 TL
2- Sendika tüzüğünün kısmı tadilinin kaydı için (buna şube kaydı ve feshi ile sendikanın kayıtlı merkezi veya herhangi bir şubenin adresinde veya dairesindeki herhangi bir değişiklik de dahildir.) 49 TL
3- Sendika tüzüğünün tamamen tadilinin kaydı için 245 TL
4- Sendika veya her şubesindeki memurlar veya herhangi bir memurun ünvanındaki herhangi bir değişikliğin her ihbarı için 49 TL
5- Sendikanın ismindeki her değişikliğin ihbarı için 166 TL
6- İki veya daha fazla  sendikanın birleşmesinden meydana  gelen  bir sendikanın kaydedilmesi hususunda yapılan her dilekçe için, birleşen her sendika tarafından 166 TL
7- Her sendika veya şube ile ilgili evrakın her teftişi için, teftiş süresinin her saati veya her saatin kısmı için 41 TL
8- Kayıt şahadetnamesinin her tasdikli sureti için 133 TL
9- Mukayyid tarafından tasdik edilmesi istenen herhangi bir vesikanın her sureti veya bir parçası için, her sayfasında 72 kelime olmak üzere üç sayfayı (toplam 216 kelime) geçmediği takdirde 7 TL, 3 sayfayı geçtiği
takdirde 72 kelimelik her sayfa için 4 TL, bunlar, tasdik harcı olan 133 TL TL'ye ilâveten alınır.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ YASASI
1-Süreli çalışma izinleri
a- Altı ayı geçmeyen 123 TL
b-Altı ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 265 TL
c-12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 532 TL
2-İş yapma izni 568 TL
3-Öğrenci çalışma izni
a-Altı ayı geçmeyen 74 TL
b-6 ayı geçen 12 ayı geçmeyen 149 TL
4. İş Kurma İzni
(A) 6 ayı geçmeyen 744 TL
(B) 6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 1,463.TL
(C) 12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 2,927.TL
5.  Türkiye Cumhuriyeti ve III. devlet kamu kuruluşlarından geçici görevle Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ndeki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlilerine 81 TL

Bu haber toplam 18036 defa okunmuştur
KKTC 2012 ye zamlarla giriyor Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
KIBRIS GÜNDEMİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans